Οι υπηρεσίες μας για πρόσληψη ιατρικού προσωπικού: εξατομικευμένη πρόσληψη μέσω της Εταιρείας μας ή αναζήτηση χωρίς ενδιάμεσους μέσω του ευρωπαϊκού μας jobboard, η επιλογή είναι δική σας!

Medicis Consult

Medicis Consult - Services
Από το 2009, η Medicis Consult βοηθά τους πελάτες της (Πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ειδικευμένα νοσοκομεία, συμπράξεις μεταξύ εταιρειών υγείας, ιδιωτικές κλινικές, ιατρικά κέντρα και οίκοι, τοπική αυτοδιοίκηση…) να βρουν Ευρωπαίους επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης (ιατρούς και παραϊατρικό προσωπικό κάθε ειδικότητας).

Επαγγελματισμός και τεχνογνωσία

Οι υπεύθυνοι προσλήψεών μας, ειδικοί στον κλάδο της υγείας, είναι ίδιας εθνικότητας με τους υποψηφίους. Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να κατανοούν πλήρως τους προβληματισμούς των επαγγελματιών αυτών και έτσι να μπορούν να τους βοηθούν καλύτερα στην ενσωμάτωσή τους στη Γαλλία.

Διαθεσιμότητα και γρήγορη ανταπόκριση

Ένας προσωπικός συνομιλητής αποτελεί τον ενδιάμεσο μεταξύ κάθε πελάτη και κάθε υποψηφίου και δεσμεύεται να είναι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διαδικασία πρόσληψης.

Εξόφληση μετά την επιτυχία της αποστολής και περίοδος εγγύησης 6 μηνών

Η Medicis Consult προτείνει στους πελάτες της εξόφληση «μετά την επιτυχία». Επιπλέον, η πρόσληψη δεν οδηγεί σε τιμολόγηση παρά μόνο όταν υπογράψει ο υποψήφιος το συμβόλαιο, επιστολή πρόσληψης ή συμφωνητικού που προτείνει ο Πελάτης. Αυτός ο τρόπος τιμολόγησης είναι η εγγύηση ότι θα παράσχουμε συμβουλευτική ανεξαρτήτως του οικονομικού παράγοντα καθ’ όλη την διαδικασία πρόσληψης του ιατρού.

Αρωγή

Η Εταιρεία διασφαλίζει, τουλάχιστον κατά την δοκιμαστική περίοδο, την απαραίτητη αρωγή ώστε ο υποψήφιος να ενταχθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες στο ίδρυμα υγείας ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στηρίζει τους υποψηφίους ώστε να κατανοήσουν τη γαλλική νομοθεσία και να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν τα διαδικαστικά εγκατάστασής τους στη Γαλλία.

Medicis Jobboard

Από τον Σεπτέμβριο του 2013, η Medicis Consult διαθέτει στους πελάτες της τη Medicis Jobboard, την πρώτη ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα ιατρικής και παραϊατρικής πρόσληψης: www.medicis-jobboard.com

Η Medicis Jobboard επιτρέπει στους ιατρούς και το παραϊατρικό προσωπικό και στα ιδρύματα υγείας όλης της Ευρώπης να συνδεθούν ελεύθερα μέσω μίας υπηρεσίας αγγελιών και ανάρτησης βιογραφικών.

Είστε ιατρός, νοσοκόμος, φυσιοθεραπευτής… και αναζητείτε θέση εργασίας σε κάποιο ιατρικό οργανισμό στην Ευρώπη; Εκπροσωπείτε κάποιο ίδρυμα υγείας, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης… και αναζητάτε να προσλάβετε ιατρό, νοσοκόμο ή φυσιοθεραπευτή;
Σας καλούμε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό στην πλατφόρμα.