ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

You are here:

Θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου (M / F) – Hauteville (Γαλλία)

Θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου – Γαλλία

Ειδικότητα: γενικός ιατρός και παθογόνος

Πόλη / Χώρα: Hauteville / Γαλλία

Είδος σύμβασης: Σύμβαση αόριστου χρόνου

Εμπειρία: Junior (με 5 ετή εμπειρία) / Έμπειρος (περισσότερα από 5 χρόνια εμπειρίας) / Senior (περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία)

Διάρκεια της σύμβασης: Μόνιμη θέση

Details

Iατρό εργασίας (M / F) – Βαλάνς (Γαλλία)

Valence

Ειδικότητα: Ιατρός εργασίας

Πόλη / Χώρα: Βαλάνς / Γαλλία

Είδος σύμβασης: Σύμβαση αόριστου χρόνου

Εμπειρία: Junior (με 5 ετή εμπειρία) / Έμπειρος (περισσότερα από 5 χρόνια εμπειρίας) / Senior (περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία)

Διάρκεια της σύμβασης: Μόνιμη θέση

Αναζητούμε εκ μέρους μίας υπηρεσίας ιατρικής εργασίας για μια θέση στο Βαλάνς, ιατρό εργασίας (M / F).

Details