Νέα

You are here:

Πρωτόκολλο συνεργασίας Ε.Φ.Ε.Τ. και Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου

Κοινός στόχος η ενδυνάμωση της δικτύωσης, της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών διατροφής και ασφάλειας τροφίμων καθώς και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.
Via:: iatronet.gr


Ο ΕΟΦ επιλύει το θέμα με τους αξιολογητές

Στην επίλυση του θέματος των εξωτερικών αξιολογητών που είχαμε θίξει σε πρόσφατο δημοσίευμα προχωρά ο ΕΟΦ, καθώς η απουσία αυτών έχει μπλοκάρει τις εργασίες στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.
Via:: iatronet.gr